Chậu xi măng chữ nhật thấp

191.462

 • Size 60x24x31 – Xám: 191.462 đ; Xi măng: 199.440 đ; Đen: 207.418 đ
 • Size 60x25x25 – Xám: 165.600 đ; Xi măng: 172.500 đ; Đen: 179.400 đ
 • Size 60x30x30 – Xám: 207.360 đ; Xi măng: 216.000 đ; Đen: 224.640 đ
 • Size 80x25x30 – Xám: 239.040 đ; Xi măng: 249.000 đ; Đen: 258.960 đ
 • Size 80x30x30 – Xám: 259.200 đ; Xi măng: 270.000 đ; Đen: 280.800 đ
 • Size 80x30x40 – Xám: 322.560 đ; Xi măng: 336.000 đ; Đen: 349.440 đ
 • Size 80x30x50 – Xám: 375.120 đ; Xi măng: 402.000 đ; Đen: 418.080 đ
 • Size 80x30x60 – Xám: 449.280 đ; Xi măng: 468.000 đ; Đen: 486.720 đ
 • Size 80x32x41 – Xám: 338.227 đ; Xi măng: 352.320 đ; Đen: 366.413 đ
 • Size 80x40x40 – Xám: 368.640 đ; Xi măng: 384.000 đ; Đen: 399.360 đ
 • Size 80x40x50 – Xám: 437.760 đ; Xi măng: 456.000 đ; Đen: 474.240 đ
 • Size 100x30x30 – Xám: 311.040 đ; Xi măng: 324.000 đ; Đen: 336.960 đ
 • Size 100x30x40 – Xám: 385.920 đ; Xi măng: 402.000 đ; Đen: 418.080 đ
 • Size 100x30x50 – Xám: 461.280 đ; Xi măng: 480.000 đ; Đen: 499.200 đ
 • Size 100x30x60 – Xám: 535.680 đ; Xi măng: 558.000 đ; Đen: 580.320 đ 
 • Size 100x40x40 – Xám: 437.760 đ; Xi măng: 456.000 đ; Đen: 474.240 đ
 • Size 100x40x50 – Xám: 518.400 đ; Xi măng: 540.000 đ; Đen: 561.600 đ
 • Size 100x50x50 – Xám: 576.000 đ; Xi măng: 600.000 đ; Đen: 624.000 đ
Nhận báo giá sỉ 0915.0912.79