Chậu xi măng vuông thấp

129.600

  • Size 30x30x30 – Xám: 129.600 đ; Xi măng: 135.000 đ; Đen: 140.400 đ
  • Size 40x40x40 – Xám: 230.400 đ; Xi măng: 240.000 đ; Đen: 249.600 đ
  • Size 50x50x50 – Xám: 360.000 đ; Xi măng: 375.000 đ; Đen: 390.000 đ
  • Size 60x60x60 – Xám: 518.400 đ; Xi măng: 540.000 đ; Đen: 561.600 đ
  • Size: 70x70x70 – Xám: 705.600 đ; Xi măng: 735.000 đ; Đen: 764.400 đ
  • Size: 80x80x80 – Xám: 921.600 đ; Xi măng: 960.600 đ; Đen: 998.400 đ
Nhận báo giá sỉ 0915.0912.79