Chậu xi măng trụ vuông 

181.440

 • Size 30x30x45 – Xám: 181.440 đ; Xi măng: 189.000 đ; Đen: 196.560 đ
 • Size 30x30x50 – Xám: 198.720 đ; Xi măng: 207.000 đ; Đen: 215.280 đ
 • Size 30x30x60 – Xám: 233.280 đ; Xi măng: 243.000 đ; Đen: 252.720 đ
 • Size 30x30x70 – Xám: 267.840 đ; Xi măng: 279.000 đ; Đen: 290.160 đ
 • Size 40x40x60 – Xám: 322.560 đ; Xi măng: 336.000 đ; Đen: 349.440 đ
 • Size 40x40x70 – Xám: 368.640 đ; Xi măng: 284.000 đ; Đen: 399.360 đ
 • Size 40x40x80 – Xám: 414.720 đ; Xi măng: 432.000 đ; Đen: 449.280 đ
 • Size 45x45x90 – Xám: 524.880 đ; Xi măng: 546.750 đ; Đen: 568. 620 đ
 • Size 50x50x75 – Xám: 504.000 đ; Xi măng: 525.000 đ; Đen: 546.000 đ
 • Size 25x25x56 – Xám: 179.280 đ; Xi măng: 186.750 đ; Đen: 194.220 đ
 • Size: 35x35x78 – Xám: 349.776 đ; Xi măng: 364.350 đ; Đen: 378.924 đ
 • Size 45x45x100 – Xám: 576.720 đ; Xi măng: 600.750 đ; Đen: 624.780 đ
Nhận báo giá sỉ 0915.0912.79